Autorytet Rzutowany na Ego (Ego Projected Authority)

Używaj świadomie siły woli do tego co służy Tobie i innym, tego co odkrywasz, wtedy kiedy jesteś do tego powołany lub zaproszony. Używaj woli aby badać, czy chcesz mieć to doświadczenie, uczestniczyć w danej sytuacji, pójść w danym kierunku lub przewodzić, prowadząc tam innych. Taki Autorytet na wykresie wskazują zakolorowane (zdefiniowane - połączone Kanałem) Centra Ego i G przy białych, niezakolorowanych (niezdefiniowanych - niepołączonych Kanałem) Centrach Śledziony, Sakralnym i Emocjonalnym.

Last updated