Autorytet Rzutowany na Ego (Ego Projected Authority)
Używaj świadomie siły woli do tego co służy Tobie i innym, tego co odkrywasz, wtedy kiedy jesteś do tego powołany lub zaproszony. Używaj woli aby badać, czy chcesz mieć to doświadczenie, uczestniczyć w danej sytuacji, pójść w danym kierunku lub przewodzić, prowadząc tam innych. Taki autorytet na wykresie wskazują zakolorowane, połączone Centra Ego i G przy białym Centrum Śledziony, białym Centrum Sakralnym i białym Centrum Emocjonalnym.
Copy link