43

Brama indywidualnego wglądu. Energia świadomości i wiedzy. Aby komunikować zaobserwowany wgląd skutecznie i z powodzeniem, musisz czekać aby zostać zauważonym i zaproszonym.

Last updated