01-08 - Inspiracja

Ważne: 8-1 jest to Kanał projektowany kreatywności, musi więc zostać dostrzeżony i rozpoznany, aby być dobrze użyty. Ten Kanał to cos niezwykłego: jedyny twórczy głos jednostki. Warto to zauważyć, ten jedyny twórczy głos jednostki mówi: „Wiem, że mogę wnieść swój wkład lub nie”. Aby jednostka była naprawdę kreatywna, musi wzmacniać drugą. Naturalnym wkładem kreatywności jest wzmocnienie innych. Kanał 8-1 jest zakorzeniony w najbardziej kreatywnym Heksagramie, Bramie 1, jedynym takim w swoim rodzaju, kreatywnym w ten specyficzny sposób. Po pierwsze, indywidualna kreatywność jest zakorzeniona w tożsamości (w Centrum G). Po drugie, 10-ta Brama Kanału 10-57 dotyczy miłości, podobnie jak 25-ta Brama też dotyczy miłości. Obydwie miłości są uniwersalne i dotyczą miłości własnej. Pierwsza Brama (Brama 1) jest główną Bramą kierunku. Oznacza to, że jest kluczowa dla tego, co nazywamy mutacją lub ewolucją.

Pamiętaj, że kierunek, w którym poruszamy się ewolucyjnie, jest uwarunkowany drugą, przeciwległą Bramą na Bodygrafie. Ta Brama to rzeczywisty kierunek, kierowca. Bramy 7, 1 i 13 to tylko perspektywy. Perspektywa Bramy 7 jest miejscem, do którego popęd doprowadzi w przyszłości, a perspektywa Bramy 13 jest tym, skąd przyszliśmy w przeszłości. Brama 1 to tylko, kierunek jazdy. I jedzie przed siebie, podążając za tą drugą, przeciwległą Bramą. Po to, aby przynieść egzystencjalną ewolucję, egzystencjalny wkład. Ma głos (łączy centrum G z Centrum Gardła), a to oznacza, że ​​podstawową funkcją twórczą Kanału 8-1 jest akustyka i ekspresja werbalna. Jest to indywidualna twórczość werbalna. Wielu śpiewaków operowych ma ten Kanał.

Last updated