The Left Angle Cross of Demands 1 / Lewy Krzyż Zażądania 1 (52/58 | 21/48)

Twój Krzyż niesie siłę, aby wskazać na to, co nie działa w społeczeństwie. Jesteś tutaj, aby zażądać, aby ktoś podjął działania i naprawił problem lub znalazł rozwiązanie. Ta energia opiera się na zbiorowej trosce, więc nie chodzi o indywidualną sytuację. Chodzi o problem lub dysfunkcję społeczną, która wpływa na większą grupę. Jesteś tutaj, aby stanąć i sprawić, by Twój głos został usłyszany. Masz ograniczoną energię, aby to zrobić, więc aby być skutecznym, musisz postępować zgodnie z typem Human Design i strategią. Możesz też liczyć na to, że inni się zaangażują i dokonają zmiany.

Last updated