The Left Angle Cross of Informing 2 / Lewy Krzyż Informowania 2 (47/22 | 12/11)

To jest krzyż władzy i niesie energię, by być otwartym i opiekuńczym. Jesteś tutaj, aby być towarzyskim i informacyjnym. Nosicie w sobie energię, która troszczy się o większą całość. Twoja energia prawdopodobnie przekaże informacje poprzez sztukę, piosenkę lub inne ekspresjonistyczne medium.

Last updated