12-22 - Otwartość

12-22 to bardzo tajemniczy Kanał. Pomyśl o dynamice społecznej. Jeśli chodzi o plemię, są dwa specjalne Kanały społecznościowe dla plemienia. To znaczy 59-6 Intymność i 40-37 Kanał Wspólnoty. To tak zwane Kanały społecznościowe. Jest tylko jeden inny Kanał społecznościowy. To jest 22-12. Każdy Kanał zbiorowy ma charakter społecznościowy. Tak więc, kiedy widzisz osłabienie zdolności społecznych, zaczynasz rozumieć również coś o istotach i sposobie, w jaki są zbudowane warstwy ludzkości. Tworzymy społeczeństwa ponad rasą, w których wszyscy mogą żyć razem, i tak dalej, i tak dalej. To jest zbiorowe, społeczne na każdym poziomie. W przypadku plemienia jest inaczej. W momencie, gdy wkraczasz do plemienia, możesz zobaczyć, że plemię jest bardzo ograniczone, w swojej towarzyskości. Będzie takie, aby zdobyć, ugrać więcej. Aby utrzymać swoją żywotność, będzie miało charakter społeczny we własnej społeczności. To jest zamknięte środowisko. Zauważasz, to kiedy wkraczasz w środowisko obcego plemienia. Wiesz to od razu. Nie jesteś kimś, kto jest częścią intymności lub częścią społeczności i nie otrzymasz żadnego prawdziwego zaproszenia społecznego, chyba że "zakradniesz się tam do sypialni czyjejś córki". To może zmienić historię. I albo zostaniesz zastrzelony, albo weźmiesz ślub. Ale jeśli chodzi o indywidualność w plemieniu, ma ona jeden i tylko jeden wymiar społeczny, co jest wyjątkowym ograniczeniem dla jednostki. Jednostki są głęboko upośledzone, jeśli chodzi o nawiązywanie więzi społecznych. Rozpatrując naturę holistycznego widoku Bodygrafu, wiemy bardzo dobrze, że ludzie mają różne mieszanki aspektów w swojej Konstrukcji. Więc mówimy tutaj tylko teoretycznie z punktu widzenia czystej jednostki. Na przykład ktoś kto ma tylko Pojedynczą Definicję, jest społecznie upośledzony. Więc kiedy patrzysz na 12-22, patrzysz na coś bardzo wyjątkowego. Indywidualność nie może być społeczna, ponieważ społeczeństwo nie ma na nią wpływu. Indywidualność jest tutaj, aby wyrazić mutację, ewolucję. To jest cały sens posiadania indywidualności w Bodygrafie. Jest to proces ewolucyjny w każdym z nas.

Osoby z Kanałem 12-22 Otwartość, są pod silnym wpływem emocji. Mogą być świetnymi aktorami, którzy w bardzo interesujący sposób wpływają na innych ludzi za pomocą swojego głębokiego i bogatego emocjonalnego świata wewnętrznego. Bardzo interesujące jest obserwowanie, jak zachowują się publicznie. 12-22 Kanał Otwartości w Human Design wpływa również na emocje innych ludzi. Najważniejsze, żeby nie podejmować ważnych decyzji w złym nastroju.

Kanał Otwartości służy jako łącznik między Centrum Splotu Słonecznego, które odpowiada za emocje, uczucia i pasję, a Centrum Gardła, które jest odpowiedzialne za wyrażanie siebie poprzez mowę lub działanie. Połączenie odbywa się przez Bramę 22 Otwarcia i Bramę 12 Rozwagi. Przeciwstawne cechy tkwiące w wymienionych Bramach prowadzą do częstych zmian nastroju i właściciela Kanału oraz niestałości jego emocjonalnych fal. Kanał ma Konstrukcję, Design społeczności, dlatego osoba, która go posiada, zawsze potrzebuje wyrażania siebie, manifestowania uczuć i emocji, i szuka ku temu okazji. Kanał może manifestować się na zupełnie różne sposoby: zaczynając od melancholii, a kończąc na pasji, ale w każdym razie przekazuje światu wszelkie emocje.

Osoby z Kanałem Otwartości są ogólnie bardzo utalentowane i mogą być skłonne do wyrażania siebie poprzez muzykę, literaturę lub inną kreatywność. Kreatywność posiadaczy Kanału Otwartości jest bardzo wysoka, dzięki czemu z łatwością rozbudzają zainteresowanie innych osób swoim procesem. Jeśli ma Autorytet Emocjonalny właściciel Kanału 12-22 powinien powstrzymać się od jakichkolwiek poważnych i ważnych działań, gdy nie jest w nastroju. Decyzje podjęte w stanie negatywnym okażą się błędne, a działania i komunikacja z ludźmi mogą być nieuprzejme i obraźliwe. Dlatego dla osoby z zamanifestowanym Kanałem 12-22 niezwykle ważne jest, aby nauczyć się czekać na swoją emocjonalną jasność / spokój i nie "odgryźć komuś ręki" pod wpływem emocji.

Nosiciele Kanału Otwartości są obdarzeni godnym pozazdroszczenia rozeznaniem. Potrafią „odczytać” osobę na pierwszy rzut oka i zobaczyć cały stan, istotę rzeczy bez wchodzenia w szczegóły. Taka osoba jest również w stanie przekazać swój punkt widzenia innym, aby byli skłonni do ufania jego opinii.

Z zewnątrz może się wydawać, że osoba z Kanałem 12-22 jest trochę arogancka, ale w rzeczywistości właściciele tego Kanału w naturalny sposób wspierają innych ludzi. Wielu właścicieli Kanału 12-22 ma tendencję do wybaczania innym osobom za poważne przewinienia, a także szczerze dziękują za zrobieie czegoś dobrego dla nich. Dzięki tej zdolności nie zatrzymywania zła i szczerego dziękowania osoba z Kanałem Otwartości ma wewnętrzne poczucie lekkości. To jest oczywiście potencjał.

Kanał Otwarośći 12-22 a Nie-Ja, Fałszywe Ja.

Kiedy właściciel Kanału Otwartości zanurza się w Fałszywe Ja, wówczas stan arogancji, pojawiający się okresowo pod wpływem złego nastroju, zamienia się w stan trwały. Kiedy te stany wciągają człowieka, dosłownie przestaje on widzieć granice rozumu. Jego zachowanie zaczyna być nieadekwatne, podczas gdy sam czuje się wyżej i lepszy niż inni, nie znajdując, nie widząc niczego dziwnego w swojej komunikacji i działaniach. Przejawia się to różnie: od drobnej zniewagi wobec innych po znaczne lekceważenie ogólnie przyjętych norm i zasad moralnych.

Ważne jest, aby zrozumieć, że za tym wszystkim kryje się frustracja, niezadowolenie z siebie i swojego życia oraz banalny lęk, że dana osoba nie jest doceniana, lubiana lub rozpoznawana, a także poczucie, że nie może w pełni zamanifestować, wyrazić siebie.

System Human Design pomaga zrozumieć siebie i daje kompleksowy obraz Twoich potencjałów, pokazuje mocne i słabe strony, a co najważniejsze – pomaga uniknąć stanu Fałszywego Ja lub wydostać się z niego, jeśli tam jesteś.

Last updated