Links

DOLNA PRAWA STRZAŁKA: MANIFESTACJA I PERSPEKTYWA

Ta strzałka na wykresie ma związek z perspektywą i sposobem manifestacji.
Strzałka skierowna w lewo ←
Masz skoncentrowaną perspektywę i widzisz rzeczy w szczegółowy sposób. Najlepszym sposobem, w jaki się przejawiasz, jest przywołanie konkretnych szczegółów tego, co chciałbyś w życiu. To znaczy np. chciałbyś mieć biały dom z niebieskimi drzwiami lub określoną markę i model samochodu itp. Ważne jest, abyś dokładnie wiedział, czego chcesz, ponieważ kiedy taką listę wprwisz ruch, po prostu możesz to dostać.
Strzałka skierowana w prawo →
Masz peryferyjną perspektywę i widzisz rzeczy z szerszej perspektywy. Twój sposób przejawiania się będzie bardziej ogólny. Na przykład, jeśli pragniesz nowego partnera, zamiast wyobrażać sobie go szczegółowo, oprzyj się bardziej na idei pojawienia się nowego partnera i zostaw to wszechświatowi. Może się okazać, że to, co się wydarzy, jest o wiele lepsze niż to, co sobie wymarzyłeś.
PERSPEKTYWA
Twój pogląd (View) podpowiada ci soczewki, przez które powinieneś oglądać rzeczy, aby osiągnąć właściwą świadomość motywacji.
Sześć widoków, perspektyw i ich przeniesienia/rozproszenia:
1 Przetrwania/Chęci (Survival/Wanting)
2 Możliwości/Prawdopodobieństwa (Possibility/Probability)
3 Mocy/Osobista (Power/Personal)
4 Chęci/Przetrwania (Wanting/Survival)
5 Prawdopodobieństwa/Możliwości (Probability/Possibility)
6 Osobista/Mocy (Personal/Power)
Twój Widok podpowiada ci „soczewki”, przez które powinieneś oglądać rzeczy, aby osiągnąć właściwą świadomość motywacji.
Każdy z sześciu Widoków - Perspektyw ma swoje Przeniesienie(Rozproszenie). Twój Przeniesiony/Rozproszony Widok, Perspektywa, jest bezpośrednio przeciwna twojej właściwej Perspektywie. Nasz Przeniesiony Widok jest naszą rozrywką. Ulegamy rozproszeniu i wchodzimy w Przeniesiony Widok, gdy nie znajdujemy się w naszym właściwym środowisku, kiedy nie żyjemy zgodnie ze swoją energią lub nie podążamy za naszą Strategią i Autorytetem, wtedy rozprasza nas to, czym nie jesteśmy. Odrobina rozproszenia nie jest zła, ale chcielibyśmy stale wracać do naszego właściwego Widoku.
Aby znaleźć i obliczyć precyzyjne informacje odnośnie Perspektywy potrzebujemy bardziej zaawansowany wykres. Znajdziemy taki w programie Maia Mechanics Imaging (ze stony www.jovianarchives.com) lub możemy potrzebne informacje odczytać z podstawowego wykresu na stronie www.geneticmatrix.com (podstawowe konto i wykres są darmowe).
Na wykresie www.geneticmatrix.com Perspektywę, Widok znajdziemy przy haśle View, a jej Przeniesienie(Rozproszenie/Zakłócenie) przy haśle Transferred View. Aby zobaczyć te hasła trzeba przejść do widoku wykresu dla Umysłu/Osobowowości: w okienku nad wykresem tam gdzie jest "Quantum" kliknąć i wybrać tam "Personality”.
Tutaj, poniżej odnajdziesz opis znalezionej tam twojej Perspektywy i Rozproszonej Perspektywy (przy odpowienim haśle po angielsku tłustym drukiem): od 1 do 6
1 Survival PRZETRWANIA
Podstawowa, pierwotna perspektywa, która koncentruje się na własnym przetrwaniu. Duża część tego poglądu polega po prostu na skupieniu się na sobie i na tym, czego potrzebujesz. To wskazuje ci właściwy kierunek. W pewnym sensie możesz kierować się strachem, zauważając, czego należy się obawiać i czego inni się boją. Strach może mieć negatywne konotacje, ale nie każdy strach jest zły, ostrzega nas przed tym, co wymaga zmiany. Podążanie za Strategią i Autorytetem pomoże ci wyrwać się ze strachu, który ci nie służy.
Przeniesiony widok / rozproszenie uwagi:
4 Want CHĘCI - Skupia się tylko na tym czego sam pragnie i potrzebuje. Tkwienie we własnych potrzebach i żądaniach.
2 Possibility MOŻLIWOŚCI
To jest naprawdę płynna energia widzenia tego, co jest możliwe dla ciebie i innych. Widzisz wszelkie pradopobieństwa, nieskończone możliwości. Kiedy jesteś otwarty na te wszystkie możliwości, jest elastyczność, płynność i zaufanie.
Przeniesiony widok / rozproszenie uwagi:
5 Probability PRAWDOPODOBIEŃSTWA - Pewność i skłonność do ryzyka, nieugiętość, krótkowzroczność, sztywne przekonanie, co do tego, co myśli, że się wydarzy.
3 Power MOCY
Widzenie dynamiki władzy, zysków i strat, kto / co stoi na drodze, a co / kto nie działa. Chce utrzymać dobry wynik, odnaleźć, sprawdzić, zapisać informację. To jest widok, dzięki aktualnym rezonowaniu ze źródłami wiadomości z otoczenia. Bycie tak poinformowanym służy właściwemu postrzeganiu.
Przeniesiony widok / rozproszenie uwagi:
6 Personal OSOBISTA - życie we własnej bańce, bardziej skupiony na sobie niż patrzenie na świat, czy na to kto lub co ma dobre szanse.
4 Wanting CHĘCI
Zobaczą, co jest potrzebne, a czego brakuje w przenikliwy sposób. Widzą, czego brakuje lub co trzeba zrobić dla innych, dla swojej społeczności.
Przeniesiony widok / rozproszenie uwagi:
1 Survival PRZETRWANIA - skupiona na sobie, a nie grupie.
5 Probability PRAWDOPODOBIEŃSTWA
Jest to bardziej ustalona koncepcja konkretnego wyniku. Widzisz, co może się wydarzyć, jak potoczą się sprawy. Realistyczny, pragmatyczny, bardziej skupiony i konkretny.
Przeniesiony widok / rozproszenie uwagi:
2 Possibility MOŻLIWOŚCI - bardziej skupiona na tym co by było gdyby, na wszystkich możliwych scenariuszach, a nie na prawdopodobnym wyniku końcowym. Zakłada że coś jest niemożliwe.
6 Personal OSOBISTA
Życie we własnej bańce, swoim "klimacie". Duże skupionie na sobie, na tym, co i jak mu się przytrafia i co się podoba, na własnym procesie, dzięki któremu coś odkrywa. Mimo to możesz widzieć i dostrzegać, rzeczy których inni nie zobaczą.
Przeniesiony widok / rozproszenie uwagi:
1 Power MOCY - danie się wszystkim dookoła wciągnąć w wiadomości lub to, kto wygrywa, skupienie się raczej na zewnątrz niż wewnętrznie, na wyniku i konkurowaniu.
POSTRZEGANIE
Na naszym wykresie Human Design widzimy ten termin jako "Sens". Zasadniczo oznacza to, że w ten sposób widzisz ludzi, którzy są w twoim otoczeniu, którzy wchodzą w twoją aurę. W ten sposób twoje ciało interpretuje ich częstotliwość. To jest to, jak twoje ciało i umysł będą się czuć, reagować i odczuwać. Niektórzy z nas potrzebują ludzi, z którymi poczują się bezpieczni, niektórzy z nas są niepewni, a niektórzy z nas będą oceniać innych, aby ich zaakceptować lub odrzucić. Jest wiele kombinacji i sposobów postrzegania, odczuwania, interpretowania itd. Pojęcie "Sens"- postrzeganie ma sześć różnych aspektów. Poniżej przedstawię krótki opis. Krótki, ponieważ naprawdę jest tutaj wiele warstw i złożoności. A ponieważ wszyscy jesteśmy wyjątkowi i unikalni, wszyscy będziemy mieć różne doświadczenia w sposobie ich wyrażania. Pierwsze trzy dotyczą lewej zmiennej, tej skoncentrowanej i strategicznej, opartej na twoim przetrwaniu, a każda z tych kategorii jest powiązana z sensem fizyczno-biologicznym.
Na wykresie www.geneticmatrix.com Postrzeganie znajdziemy przy haśle Sens. Aby zobaczyć tam swój sposób Postrzegania, przejdź do widoku wykresu dla Umysłu/Osobowści: w okienku nad wykresem tam gdzie jest "Quantum" trzeba kliknąć i wybrać tam "Personality”.
Tutaj, poniżej odnajdziesz opis znalezionego tam twojego sposobu Postrzegania (przy odpowienim haśle po angielsku tłustym drukiem): od 1 do 6.
1 Security BEZPIECZEŃSTWO
To jest pierwszy zmysł, można by powiedzieć, że jest podstawą, i jest on powiązany ze zmysłem węchu. Chodzi o to, jak postrzegasz ludzi, którzy wchodzą w twoją aurę. W ten sposób doświadczasz swojego poglądu, który okazuje się być osądem. Jak bezpiecznie się czujesz w obecności innych? Czy odczuwasz strach? Jak ci pachną? Ponieważ zadziewa się to w obszarze Centrum Śledziony, chodzi o przetrwanie. W pewnym sensie to dość dość prymitywne, pierwotne odczucie. Co więc musiałabyś zrobić, aby faktycznie czuć się bezpiecznie wśród tych ludzi..? Jest to również związane z natychmiastowym intuicyjnym impulsem. To jest umysł, który musi czuć się bezpieczny. Potrzebuje konkretnych informacji, wszystko jest dla niego czarno-białe i wymyśla różne strategie, aby czuć się bezpiecznie. Ten rodzaj umysłu jest w stanie zebrać wszystkie informacje... przechowywać je, a następnie przekształcić w koncepcję, którą można wyjaśnić innym, co doprowadzi do pewnego rodzaju rozpoznania.
2 Uncertainty NIEPEWNOŚĆ
Jest to związane ze smakiem, a także z obszarem Centrum Śledziony, a wszystko to dotyczy niepewności o innych i o życie itp. Zapytaj siebie: jak ci smakują? Jak "smakują" ci ich słowa, czy są wydają ci sią w porządku?
To ciekawe, gdyby kilka osób było świadkami tej samej rzeczy, każda z nich miałaby inny sposób opowiadania historii. Tak więc ta niepewność w tobie jest potężnym napędem, będąc niepewnym i jednocześnie przyjmując to, wiedząc, że z czasem nadejdzie pewność. Być może będziesz musiał trochę poczekać, ale to nadejdzie. Czy jesteś w stanie zauważyć niepewność innych? Bo to nie zawsze ty możesz być tym niepewnym.
Jeśli chodzi o twój fizyczny umysł, jest też inny aspekt tego wszystkiego - w niepewności można zobaczyć, czego inni nie mogą, i faktycznie to wykorzystać. Jest taka ciekawość w niepewności, aby znaleźć i pojąć coś nowego, czego inni nie potrafią, takie podwójne dno. Dlatego interesujące jest rozbicie tych aspektów i zobaczenie, co pokazują twoje własne doświadczenia.
3 Action AKCJA
To obszar Centrum Adżny/umysłu. Jest związany z widzeniem zewnętrznym. Jest to bardzo skupiony rodzaj widzenia i tego, co dostrzega w otoczeniu i ludziach, którzy do ciebie przychodzą. To, co w nich widzisz wizualnie i co można dalej z tym zrobić.
Na przykład, jakie działania należy podjąć. Jak można z tego skorzystać i co zyskać? Ponieważ dotyczy to Centrum Adżny, oznacza to również, że jesteś osobą, która potrzebuje jakiejś mentalnej stymulacji. Zwracasz uwagę na to, co wizualnie dostrzegasz w innych i jak to wpłynie na energetyczną rekcje twojego ciała lub jej brak.
Twój umysł, jest aktywny, jest zajęty widzeniem tych anomalii, które odbiegają od schematu, może też łatwo się nudzić, zastanawiając się co dalej...? Tak więc, tak samo jak potrzebuje stymulacji psychicznej, potrzebuje "mentalnych wakacji", aby umógł odpocząć, aby w tej przestrzeni mogła nadejść jasność i inspiracja. Dlatego obserwowanie umysłu tutaj jest ważne.
4 Meditation MEDYTACJA
Jesteśmy tutaj w Centrum Adżny, ale teraz przechodzimy do właściwej Zmiennej. Więc to nie jest już związane z przetrwaniem. Jesteśmy na nowym terytorium. To trochę różni się od Postrzegania typu Akcji. Tutaj chodzi o spokojny, medytacyjny umysł w przeciwieństwie do aktywnego. Potrzebuje on również stymulacji psychicznej, ale wymaga okresów odpoczynku, aby móc wrócić do doświadczenia i następnie ponownie wrócić do umysłu.
To nie ma nic wspólnego z tym, co widzisz w drugim człowieku, poza odebraniem doznania i przechowywaniem go do pozniejszego użytku. To całkiem zrelaksowany, chłodny umysł, w przeciwieństwie do aktywnego, skupionego. Zwróć uwagę na ludzi, którzy wchodzą w twoją aurę, jak oni cię postrzegają na przestrzeni czasu. Co zauważyłeś, kiedy twój umysł jest spokojny i refleksyjny i kiedy dajesz mu odpocząć. Czasami potrzebujesz przerwy od aktywności umysłowej.
Potrzebujesz się oddzielić, czasem doświadczyć głębokiego rozbicia, aby oddzielić się jako pasażer od iluzji i po prostu usiąść na tylnym siedzeniu i oberwowoać. To jest mocne doświadczenie, przez to przejść. Posiadanie takiego niemyślącego umysłu, który odpowiednio ignoruje i nie przeszkadza w procesie myślowym pozwala pozytywnie wpływać na innych, być źródłem takiego doświadczenia.
5 Judgment OSĄD
To terytorium emojonalne Splotu Słonecznego. Mamy teraz do czynienia z uczuciami i dźwiękami, abyśmy mogli dokonać właściwej oceny.
Musimy wyczuć ludzi i dostroić się do tego, jak dla nas brzmią. Ten zmysł osądzający, jest głęboko powiązany z poczuciem winy, naprawianiem i zmienianiem rzeczy na podstawie tego, co ocenia nasz umysł. Umysł osądzający, czasem przesadza. Możemy być przy tym bardzo pobudzeni. Kochaj mnie albo nie - to jest radykalna podróż z takim umysłem.
Możesz przebić się przez manipulację umysłu, czy umysłów innych, i dostać się do prawdziwych zasobów własnej "wewnętrznej biblioteki". Możesz mieć wgląd w przeszłe doświadczenia z ludźmi, aby dokonać włąściwych osądów przeprocesować, przepracować i dojść, do odpowiednich wniosków. Możesz być świadomy płaszczyzny emocjonalnej, w której żyjemy.
6 Acceptance AKCEPTACJA
To to jest w pewnym sensie jak rodzaj OSĄDZANIE, jednak nieco inny. Wyobraź sobie odczucia związane ze skórą czy fizycznym dotykiem, kiedy możesz poczuć czyjąś skórę, czy czujesz się z tym dobrze, czy wywołuje to w tobie reakcje odrzucenia? Z natury takie badanie jest powtarzalne, potrzebny jest czas, aby wpłynąć na to, jak odczuwasz dotyk, jak reaguje twoje ciało.
Jak to jest być w stanie w pełni akceptować siebie nawzajem, będąc naprawdę neutralnym, bez jakiegokolwiek osądu, taka czysta świadomość akceptacji?
Pomyśl o akceptacji jak o zatraceniu swojej samotności w ramach większej całości.