Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Right Angle Cross of Love 2 / Prawy Krzyż Naczynia Miłości 2 (15/10 | 25/46)
Zrodzeni jako Naczynie Miłości, jesteście tutaj, aby w pełen miłości sposób wprowadzać ludzi w nurt. Wszystkie cztery bramy twojego Krzyża są połączone z centrum G / Tożsamości i, na głębszym poziomie, połączeniem z Duszą. Miłość do ducha, do ciała, do siebie i do ludzkości to cztery energie, które składają się na ten Krzyż. Z energią tego Krzyża ludzkość prowadzi dla was drogę. Chodzi o wprowadzenie ludzi w nurt miłości do siebie, siebie nawzajem i miłości do ludzkości.
Copy link