6

Brama 6 w Centrum Splotu Słonecznego generuje wszystkie trzy tryby emocjonalnej świadomości: uczucia, nastroje oraz wrażliwość. Jest to potężna, motoryczna kombinacja fali, która została zaprojektowana do tworzenia tarcia. To tarcie produkuje ciepło kluczowe dla rozwoju relacji oraz płodności - ciepło skierowane w kierunku Bramy 59. Tarcie przez ciebie tworzone, kiedy wchodzisz w aurę innej osoby, jest mechaniczne. Jeżeli (albo kiedy) rozwiąże się ten konflikt, lub osiągnie się stan rezonansu, wtedy tworzy się otwarcie i przestrzeń na intymność. Dopóki nie ma tego otwarcia, musisz czekać, ponieważ gotowość i płodność są zależne od emocjonalnej fali. Brama 6 jest pewnego rodzaju membraną, która otwiera lub zamyka się na intymność. To jest brama twojego pH, ustanawiająca i utrzymująca granicę między tym co jest na zewnątrz a co jest wewnątrz Twojego ciała. W ten sposób Brama ta determinuje z kim (i kiedy) wejść w intymną relację, oraz jaką rolę będziesz pełnić w tej więzi. Za każdym razem kiedy jesteś przyciągana w kierunku intymności, pozwól by Twoja Strategia i Autorytet byli Twoimi przewodnikami. Każda brama Splotu Słonecznego niesie ze sobą strach. Strachem związanym z Bramą 6 jest strach przed intymnością, z tego właśnie powodu Brama 6 zwraca się do Bramy 59 i jej umiejętności przełamania barier intymności.

Last updated