The Left Angle Cross of Spirit 1 / Lewy Krzyż Ducha 1 (55/59 | 9/16)

Energia Twojego Krzyża wiąże się z pierwotną potrzebą dobrego pożywienia, miłości i intymności w Twoim życiu. Znalezienie zaspokojenia tych potrzeb jest paliwem dla twojego ducha i sposobem, w jaki czujesz się dobrze ze sobą. Po postawieniu fundamentów możesz pozwolić swojemu duchowi wznieść się.

Last updated