32-54 - Transformacja

Kanał Transformacji. Zasada działania tego Kanału jest dość prosta - to będzie ktoś ambitny, napędzany chęcią zarabiania pieniędzy i lepszego działania. To pragnienie „pójścia naprzód” jest tym, co stanowi transformację w świecie materialnym. Jednak sama ambicja nie wystarczy, aby osiągnąć materialny sukces. Centrum Śledziony zapewnia tu instynkt rozpoznawania w teraźniejszości - na czym musi się skupić ambicja. Osoba z Bramą 32 boi się porażki i to właśnie poprzez ten strach instynktownie patrzy na wszystkie zmiany. Ten instynkt jest wyczulony na poziom wsparcia, które jest dostępne od innych w przypadku każdej zmiany. Osoba z Kanałem 32-54 ma siłę, by iść do przodu, ale rozumie, że aby odnieść sukces, musi mieć wsparcie innych. Wie, że tylko przemiana, odpowiednio rozłożona w czasie, ma wartość i aby zmiana była trwała, musi mieć poparcie swojego plemienia. Nawet na arenie międzynarodowej gromadzenie sojuszników w szeregu, zdobywanie poparcia innych jest kluczowe dla realizacji celów danego narodu. Podobnie jak wszystkie Kanały Obwodu Ego, które są poniżej ego, 32-54 jest Kanałem projekcyjnym, gdzie inni potrzebuja osobę z tym Kanałem najpierw rozpoznać i zaprosić. Pomyśl o tym: transformacja nie jest kwestią zainicjowania czegoś, nie jest manifestacją, ale raczej musi być uznana i wspierana przez twoje plemię (oczywiście pod warunkiem, że masz Plemienne Obwody).

Last updated