2

Kierunek/wizja. „Wyższa” wiedza Bramy 2 ma swe źródło w Jaźni, która kieruje się w stronę miłości i piękna za pomocą "Magnetycznego Monobieguna", Kierowcy. Kierowca jest skupiony na ruchu w czasie poprzez przestrzeń; w twój wzorzec wbudowane jest wrodzone poczucie wewnętrznego kierunku, które nie bazuje jedynie na geograficznej lokalizacji. Nie możesz zmienić tego kierunku poprzez swój umysł lub wolę, a jeśli inni nie podążają w tym samym kierunku, prawdopodobnie się z nimi rozstaniesz. Brama 2 jest połączona z kluczem do pojazdu; wprawia on w ruch silnik pojazdu dla Kierowcy. Motor i paliwo utrzymujące cię przy Twoim kierunku pochodzą z Centrum Sakralnego z Bramy 14. Możesz zorientować się, że ukierunkowujesz innych w stronę zasobów jakich potrzebują aby wesprzeć ich kreatywne dążenia. Możesz odkryć, że poprzez zwykłe dostrojenie, zrównanie się ze swoim kierunkiem automatycznie wzmacniasz lub potwierdzasz w innych ich własne poczucie kierunku. Jesteś wizjonerem dostarczającym plan dla nowej drogi, do pójścia przodu, ale nie jesteś tutaj po to, aby samemu wykonać tę pracę lub sprawić, żeby coś się zadziało.

Zwracasz się do Bramy 14, osób z aktywowaną Bramą 14, w poszukiwaniu sojuszników, mocy oraz zasobów potrzebnych do realizacji swoich wizji.

Last updated