8

Brama 8 "mówi": „Wiem, że mogę wnieść swój wkład lub nie”. Nasz wkład przyjdzie albo poprzez publiczne pokazanie naszego własnego, indywidualnego stylu życia, kierunku i kreacji, albo poprzez wzmacnianie i publiczne promowanie innych. Ci, którzy niosą tę bramę, są przyciągnięci do tego, co nowatorskie i innowacyjne, i zwrócą na to uwagę innych ludzi, takich jak właściciele galerii lub agentów sztuki. Kiedy już zdobędziemy uwagę ludzi, wszystko, co możemy zrobić, to dawać przykład. Jeśli inni zechcą podążać za nami, zrobią to. W ten sposób po cichu wpływamy na Kolektyw i zmieniamy orientację Plemienia. Dopóki innowacyjny wkład Indywidualności nie zostanie przyjęty i włączony w jakiś sposób przez Kolektyw i Plemię, nie możemy mieć wpływu. Ścieżka przywództwa polegająca na rozpoznawaniu i pokazywaniu tego, co jest ewolucyjne, mutacyjne i wyjątkowe, może być ścieżką samotną, ponieważ najpierw musimy zostać rozpoznani, a następnie zaproszeni do publicznego pokazania i wyrażenia tego, co wiemy, że ma wartość w przyszłości. Bez zaproszenia ocena społeczeństwa może być negatywna.

Jeśli twórcze sposoby wyrażania siebie przez Bramę 1 nie są zdefiniowane w naszym wykresie, będziemy szukać ich inspirujących cech; z Bramą 8 naszą kluczową rolą nie jest rola artysty, ale agenta, który promuje wizję innych artystów.

Last updated