The Left Angle Cross of Defiance 2 / Lewy Krzyż Oporu 2 (1/2 | 4/49)

Twój Krzyż wnosi energię, która przeciwstawia się kontrolującym wpływom. Jesteś tutaj, aby uosabiać wyrażanie siebie. Będą ludzie, którzy będą próbowali narzucić zasady, jak możesz to zrobić. Twoja energia polega na przeciwstawianiu się tym regułom, bo jak ktokolwiek może nałożyć ograniczenia na wyrażanie siebie? Jesteś tutaj, aby upewnić się, że masz swój unikalny głos i nikt nie może tego głosu stłumić.

Last updated