Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Right Angle Cross of Service 4 / Prawy Krzyż Służby 4 (58/52 | 18/17)
Krzyż, który przynosisz, jest interesującą mieszanką miłości do piękna i życia oraz energii potrzebnej do skorygowania logicznego procesu. Ta korekta jest ważnym procesem w naszym świecie, ponieważ pomaga zmienić wzorce na lepsze i popycha nas do postępu. Odkrycie piękna w życiu może wzbudzić zazdrość u niektórych osób, które chcą mieć dostęp do tej energii, aby wykorzystać ją do bardziej praktycznej korekty. Twoim celem jest wykorzystanie energii do spraw mniej praktycznych, a do spraw bardziej estetycznych lub duchowych.
Copy link