Zbiorowe (Collective)

Obwody Zbiorowe

Ci z Bramami i Kanałami w Obwodach Zbiorowych (Abstrakcyjnych) skupiają się na „większym dobru” dla całej ludzkości. Ta energia obejmuje logikę (podejście naukowe) i wyczuwanie (podejście holistyczne). Obie są przydatne do zrozumienia naszego doświadczenia życiowego i do przewidywania wzorców. Zrozumienie wzorców pomaga nam przewidywać przyszłość (na przykład zmiany sezonowe), co pomaga zapewnić nam długoterminowe przetrwanie jako gatunku.

Jeśli nosisz energię zbiorową na swoim wykresie Bodygraf, masz tendencję do bycia wzrokowcem i pociąga cię do pracy, która przynosi korzyści ogółowi, na przykład badania naukowe i usługi rządowe. Możesz zbierać historie i lekcje z przeszłości i wykorzystywać je, aby wspólnie przenieść nas w lepszą przyszłość.

Obwody Zbiorowe są obwodami abstrakcyjnymi, które tworzą grupy ludzi lub idee, takie jak rząd, organizacje, dzielące się swoją wiedzą, logiką, a także doświadczeniem i objawieniami. Tacy ludzie posiadają wiedzę i doświadczenie.

Obwód Zrozumienia i Wyczuwania

Obwody zbiorowe mają dwa obwody podrzędne: Obwód Zrozumienia (Logiki) i Obwód Wyczuwania. Obwód Zrozumienia zawiera energie do logicznego myślenia, postrzegania i korygowania wzorców i testowania pomysłów, aby zobaczyć, które pomagają ludzkości, być bliżej doskonałego wyrażania siebie i radości życia. Obwód Wyczuwający jest dla całościowego myślenia abstrakcyjnego i nauki historii i doświadczeń innych, oraz osiągnięcia jasności w czasie.

Obwód abstrakcyjny Wyczuwania - koncentruje się na zrozumieniu i uczeniu się. Głównym celem jest tu dzielenie się z kolektywem i dla dobra zbiorowości. Tworzą go Kanały: 64-47; 11-56; 33-13; 46-29; 42-53; 30-41; 35-36. Te dwa ostatnie tworzą tzw. nowy cykl doświadczeń ludzkich.

Obwód abstrakcyjny Zrozumienia lub inaczej Logiczny - ludzie opierają się na eksperymentach, muszą je zrozumieć i ulepszyć wzorce, muszą się upewnić, że te ulepszenia zadziałają w przyszłości. Obwód ten tworzą Kanały: 63-4; 17-62; 31-7; 15-5; 9-52; 18-58; 16-48.

Obwód abstrakcyjny Wyczuwający wydobywa znaczenie z przeszłości, podczas gdy obwód Zrozumienia, logiczny przedstawia wizję lepszej przyszłości.

Last updated