The Right Angle Cross of Laws 4 / Prawy Krzyż Praw 4 (60/56 | 50/3)

Twój Krzyż ma energię i trzyma granice praw. Rozumiesz, że prawa są ważne, ponieważ utrzymują porządek i trzymają nasze społeczeństwo razem. Twoja energia jest związana z tradycyjnymi prawami lub starszymi zwyczajami. Ogólnie rzecz biorąc, stanowienie prawa jest procesem ewolucyjnym. Zasady są ustalane i z czasem, czasem zabiera to tysiące lat, ulegają zmianie. Nie możemy po prostu porzucić wszystkich praw i wybrać nowych, ponieważ potrzebna jest spójność. Masz energię, by zapewnić tę stabilizującą siłę i przypomnieć nam o zasadach, które pomagają nam trzymać się razem.

Last updated