06-59 - Intymność

Kanał godowy 59-6 łączy Centrum Sakralne przez 59tą Bramę Rozproszenia z 6tą Bramą Konfliktu do Centrum Emocjonalnego. Ten Kanał reprezentuje rozmnażanie, które jest podstawowym popędem genetycznym u ludzi. Ponieważ ten Kanał jest również częścią obwodu plemiennego, jest tutaj obecny element wsparcia. Ten Kanał może doprowadzić do poczęcia dziecka, więc wsparcie jest oczywiście bardzo ważną rzeczą. Osoba z tym Kanałem udziela i otrzymuje wsparcie poprzez intymność. Obraz matki i ojca przytulających się i wpatrujących się w jej brzuszek to energia tego Kanału: dwoje ludzi, którzy wspierają się wzajemnie poprzez intymność. Życie razem w bliskich stosunkach zwykle obejmuje konflikt (Brama 6) i wiemy, jak emocjonalne może to być. Brama 59 reaguje na emocjonalne zawirowania konfliktu i stara się go rozproszyć - tym samym przywracając więź między ludźmi. Proces przebiega na różne sposoby i nie ogranicza się już do reprodukcji. Widzimy, jak działa, próbując przywrócić połączenie między kulturami i religiami w dzisiejszym świecie. Zdolność przetrwania, jaką ludzie wykazywali przez tysiąclecia, w dużej mierze wynika z energii Obwodu Obrony, którego ten Kanał jest częścią.

Last updated