34-57 - Moc

Kanał 57-34 to Kanał archetypu; tutaj to znaczy wzmocnioną intuicje. A wzmocniona intuicja jest źródłem i korzeniem naszej zdolności do przetrwania. Ze wszystkich sił i ze wszystkich sił życiowych, jeśli mamy je zmierzyć w kontekście przeżywalności, to jest ta najważniejsza. To jest dominujący mechanizm przetrwania. Sposób, w jaki porusza się energia, jest bardzo różny. A to oznacza, że pomimo tego, że istnieje bezpośrednie połączenie Centrum Sakralnego z Centrum Śledziony poprzez Kanał 50-27, to Kanał 34-57 jest bardzo, bardzo odmiennym i pierwotnym sposobem, w jaki określono związek między tymi dwoma Centrami. 31% całej ludzkości to Generatorzy Manifestujący, ale nie wszyscy z tych Manifestujących Generatorów są naprawdę prawdziwymi, czystymi Generatorami Manifestującymi. Centrum Sakralne, poprzez Bramę 34 nie tylko tworzy swój pierwotny związek z Centrum Śledziony, ale także tworzy swój pierwotny związek z działaniem. Działanie, które może być tutaj kierowane przez wzmocnioną intuicję, jeśli jest odpowiedzią na wezwanie.

Last updated