The Right Angle Cross of Sphinx 3 / Prawy Krzyż Sfinksa 3 (7/13 | 2/1)

Z Krzyżem sfinksa przynosisz przywództwo, które prowadzi i kieruje, tak jak twoja energia wspiera wizję przyszłości. Jest to prawdopodobnie najbardziej aktywny krzyż poszukiwania przywództwa, ale dążenie do przywództwa w tobie będzie zależało od twojego profilu i reszty składników twojego wykresu. Masz naturalny talent, aby analizując przeszłe wzorce móc przewidzieć do czego doprowadzą w przyszłości. To jest twój największy atut, jaki możesz wyeksponować w swoim przywództwie.

Last updated