21-45 - Linia pieniędzy

Kanał Materializmu, łączy Centrum Gardła poprzez 45tą Bramę Spotkania, z 21szą Bramą Przebijania Się w Centrum Serca. Pomimo całej mocy i wpływu plemienia na ludzkie sprawy, warto zauważyć, że z Centrum Serca jest tylko to jedno bezpośrednie połączenie z Centrum Gardła - tylko jeden głos. Głos plemienia i brzmi on: „Mam albo nie mam” (jak słychać w 45ej Bramie). Plemię chce dwóch rzeczy: środków, pieniędzy oraz bezpiecznego i niezawodnego zobowiązania wszystkich do wspólnego bycia w plemieniu. 45 Brama to Król / Królowa, a 21 Brama to Łowca / Łowczyni. Obowiązkiem tych dwojga jest wspólna praca, aby upewnić się, że plemię ma tamte dwie rzeczy. Materializm to droga Kanału 21-45, a to, co naprawdę osobę z tym Kanałem satysfakcjonuje, to sprawianie, aby pieniądze pracowały. To jest Kanał, który "rozwinął" prosty model biznesowy handlu barterowego lub wiejskiego w złożone modele biznesowe, które mamy dzisiaj. Osoby posiadające ten Kanał mają wykształcenie (Brama 45) i kontrolę (Brama 21), aby rozumieć i kierować transakcjami finansowymi na bardziej złożonym poziomie - na giełdzie, w bankach, spekulacjach, różnych rodzajach przedsięwzięć biznesowych, które z upływem czasu zwracają dywidendy z inwestycji. Sukces tego rodzaju przedsiębiorstw zarabiających pieniądze wymaga wsparcia wielu osób i wymaga od każdej zaangażowanej osoby wiedzy i zaufania w dotrzymaniu swojej części umowy. To jest szczyt cech plemiennych. Ale bez względu na to, jak złożona jest struktura, u jej podstaw leżą te same dwie podstawowe rzeczy: pieniądze i społeczność, która z nich korzysta.

Last updated