Juxtaposition Cross of Formulization 1 / Centralny Krzyż Formułowania 1 (4/49 | 8/14)

Jesteś tutaj, aby wyrażać swoje teorie na temat obserwowanych wzorców i tworzyć formuły, które wyjaśniają rzeczy. Nie jesteś tutaj, aby je udawadniać, ale po to, abyśmy mogli je zobaczyć i aby reszta z nas mogła się nad nimi zastanawiać. Energia twojego krzyża zapewnia mentalną zdolność widzenia tych formuł, a twoim głównym zadaniem jest ich wyrażanie, bez przywiązywania się do nich.

Last updated