The Left Angle Cross of Identification 1 / Lewy Krzyż Identyfikacji 1 (16/9 | 63/64)

Nosisz energię, by przyciągać ludzi do utożsamiania się z twoją sprawą. Niezależnie od tego, czy zbierasz pieniądze na cele charytatywne, sprzedajesz domy czy promujesz książkę, masz pomysł, aby ludzie identyfikowali się z obrazem, który malujesz. W istocie to podstawa logiki, połączona z charyzmą i entuzjazmem, która przyciąga ludzi do Twojej sprawy. Jesteś tutaj, aby gromadzić ludzi, którzy identyfikują się z tym, w co wierzysz.

Last updated