Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
Juxtaposition Cross of Possession 1 / Centralny Krzyż Posiadania 1 (45/26 | 36/6)
Energią, którą wnosi twój krzyż, jest posiadanie ludzi w twoim życiu. Pragniesz mieć kontrolę i posiadanie tych, z którymi jesteś związany. Ważne jest, aby podążać za swoim typem i strategią Human Design, w przeciwnym razie ludzie, którymi próbujesz rządzić, nie będą akceptować i będą zdenerwowani lub nawet źli z powodu twojego związku. Jeśli potrzebujesz zaproszenia, poczekaj na zaproszenie. Jeśli chcesz odpowiedzieć, zaczekaj na odpowiedź. Jeśli chcesz poinformować, poinformuj. Podążanie za typem i strategią Human Design ma kluczowe znaczenie, aby Twój Krzyż działał dla innych, a co najważniejsze, dla Ciebie.
Copy link