Węzły, Biegunowości Węzłów (Nodes, Nodal Polarities)

Środowisko węzłowe reprezentuje „poziomy” ruch Krzyża Życia, tak jak biegunowość Słońce / Ziemia reprezentuje „pionowy” bieg świadomości.

Węzły stanowią tło naszego życia i są bardzo ważną częścią „Krzyża Życia” (nie Krzyża Inkarnacjnego!)

W Krzyżu Życia robimy rozróżnienie między Słońcem / Ziemią a biegunowością węzłową. „Kim myślimy, że jesteśmy” - funkcja określona przez Słońce / Ziemię, zależy od stymulacji, którą otrzymuje z perspektywy środowiskowej lub węzłowej. To sprawia, że ​​nasze Węzły Księżycowe są interesującą polaryzacją, biegunowością do rozważenia w jakiejkolwiek analizie.

Jeśli zgłębiałeś Human Design, prawdopodobnie nauczyłeś się, że Węzły reprezentują przejście, zmianę w Twojej Opozycji Urana - w wieku od 40 do 42 lat. Twoja energia przesuwa się z Węzła Południowego do Węzła Północnego. Możesz już również wiedzieć, że węzły stanowią część Zmiennych, determinacji i środowiska.

Podczas gdy odcisk twojej aktywacji Słońca i Ziemi jest niezwykle ważny, te Węzły mają do odegrania bardzo szczególną rolę w wyłaniającym się rozróżnieniu i informacji dla ciebie jako wyjątkowej jednostki. Te dwa zestawy aktywacji - oś Słońce / Ziemia i oś węzłowa - tworzą zestawienie, które pomoże Ci znaleźć siebie i swój cel.

CZYM SĄ WĘZŁY?

W przeciwieństwie do pozostałych planet na wykresie Human Design, Węzły tak naprawdę nie istnieją. Nazywa się je w astrologii „punktem obliczeniowym”, a punktem, na podstawie którego są obliczane, jest Księżyc. (Nawiasem mówiąc, każda planeta ma węzły!).

Podobnie jak Słońce i Ziemia, Węzły są zawsze dokładnie naprzeciw siebie, w taki sam sposób jak Słońce i Ziemia w twoim Projekcie, na twoim wykresie.

Pozycję Węzłów wyznacza orbita Księżyca wokół Ziemi przecinająca się ze ścieżką Ziemi wokół Słońca. Ujawniają to związek między waszymi osobistymi cyklami księżycowymi i słonecznymi (polaryzacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, receptywnymi i aktywnymi, żeńskimi i męskimi, polaryzacjami liniowymi i cyklicznymi).

Uznany astrolog Dane Rudhyar opisuje Węzeł Północny jako punkt odbioru energii duchowej i kosmicznej.

"Gdy Księżyc dociera do węzła północnego i wkracza w obszar na północnej szerokości geograficznej, ma się wrażenie, jakby otwierał się na wpływy kosmiczne lub duchowe, symbolicznie reprezentowane przez biegun północny, a dokładniej gwiazdę polarną." - Dane Rudhyar, "Węzły księżycowe"

Są także, jedynymi „planetami”, które mają trajektorię wsteczną, tak jakby zawsze znajdowały się w retrogradacji. Chociaż czasami poruszają się do przodu, ich ruch jest w przeciwnym kierunku niż planety w twoim Projekcie, na wykresie Human Design. Kiedy przekraczają Bramy, zaczynają od 6 Linii i stopniowo kierują się w stronę 1 Linii."

NASZ WĘZEŁ POŁUDNIOWY JEST NASZĄ PRZESZŁOŚCIĄ

Pozycja twojego Węzła Południowego to miejsce, w którym czujesz się komfortowo, sposób bycia, którego się trzymasz. Jest to pozycja w twoim Projekcie Human Design, w której masz tendencję do działania bez świadomości w sposób, który może przejąć kontrolę nad twoim życiem i wytrącić cię z równowagi. W przeszłości (w poprzednich wcieleniach) opanowaliśmy ten konkretny obszar i nieświadomie podchodziliśmy do naszego życia w ten sposób, ponieważ jest to tak łatwe, i pozwala uniknąć trudniejszej ścieżki zorientowanej na rozwój i wzrost, którą przedstawia Węzeł Północny.

NASZ WĘZEŁ PÓŁNOCNY TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Pozycja Północnego Węzła osobowości jest jedną z najważniejszych w twoim Projekcie Human Design. Kiedy w końcu to pojmiesz, wszystko inne w twoim Projekcie wyda ci się właściwe. Ponieważ twój Węzeł Północny pokazuje twoją ewolucyjną trajektorię w tym życiu. Wszystko w twoim Projekcie ma na celu wspieranie tego procesu.

Twój Węzeł Północny nie jest jednak twoim jedynym celem! Nie może działać bez wsparcia twojego naturalnego opanowania twojego Węzła Południowego. Węzeł Południowy to twój naturalny geniusz, Węzeł Północny to umiejętność, której używasz, aby go rozwijać.

Ra Uru Hu opisuje Węzeł Północny jako unikalny sposób „widzenia”. Aby naprawdę żyć swoim celem, musisz być w stanie „widzieć” siebie. Opisany przez niego Krzyż Życia - osie Słońce / Ziemia i Węzeł - kształtuje twoje poczucie tego, kim jesteś i dokąd zmierzasz.

WĘZŁY I CYKL WĘZŁOWY

Węzły mają cykl od 18 do 19 lat. Co oznacza, że ​​co około 18 lat Węzły wracają do miejsca, w którym się znajdowały, gdy się urodziłeś.

Jest to czas na ponowną ocenę swojego życia, aby zobaczyć, gdzie być może zadomowiłeś się w bezpieczniejszym i wygodniejszym życiu, co może nie być koniecznie właściwe dla Ciebie.

Ważny jest również punkt środkowy cyklu Węzła, około 9 do 10 lat. Jest to czas, w którym tranzytujący Węzeł Południowy przesuwa się do tej samej Bramy, co węzeł północny w twoim Projekcie, Konstrukcji. A tranzytujący Węzeł Północny będzie znajdować się na szczycie Węzła Południowego. Innymi słowy, wokół Mandali Human Design są w połowie i tworzą połączenie, które „przecina osie”.

Punkt środkowy cyklu Węzła to czas, w którym możesz czuć się bardzo nieswojo, odczuwać presję, aby podejmować ryzyko, czy wyjść poza swoją strefę komfortu. To wspaniały czas, aby przyjrzeć się nowym możliwościom, jakie mogą się przed tobą pojawić.

GDZIE SĄ TWOJE WĘZŁY?

Przyjrzyj się, gdzie w twoim Projekcie Human Design znajduje się Węzeł Północny "☊ North Node" Osobowości (po stronie kolumny Bram Osobowości "Personality") i zastanów się, czy jego energia nie wydaje ci się trudna, i zastanawiasz się jak uniknąć „pójścia w tą stronę”.

W jaki sposób Węzeł Południowy "☋ South Node" Osobowości (po stronie kolumny Bram Osobowości "Personality") jest dla Ciebie wygodny? Jaki może być twój „geniusz”, jaki ujawnił Węzeł Południowy? W jaki sposób Węzeł Północny może zapewnić ci umiejętności rozwijania tego geniuszu?

Jeśli nie znasz znaczenia Bram, po prostu skorzystaj z Centrów. Na przykład mój Węzeł Południowy znajduje się w Centrum Emocjonalnym - Splotu Słonecznego, a Węzeł Północny w Centrum Sakralnym. Mogłabym zbadać, jak wygodniej jest mi skupiać się na swojej emocjonalnej klarowności (Centrum Emocjonalne) niż na tym, czemu poświęcam swoją energię życiową (Centrum Sakralne).

Jeśli twoje Węzły znajdują się w niezdefiniowanym centrum, zawsze jesteś pod wpływem innych w geometrii twojego życia, w znajdowaniu i wyrażaniu tego, co widzisz, twojego kierunku i celu. To nie jest zła rzecz, tego właśnie zdecydowałeś się doświadczyć i jest ku temu powód. Zwróć szczególną uwagę na inne planety w tym niezdefiniowanym Centrum, a także na sąsiednią niezdefiniowaną Bramę.

KOLEKTYWNA ENERGIA WĘZŁÓW

Na poziomie kolektywnym aktualna pozycja Węzłów reprezentuje miejsce, w którym trzymamy się naszej strefy komfortu, i to, co ciągnie nas w naszą bardziej rozwiniętą przyszłość. Zatem obserwowanie ruchu węzłów w drodze tranzytu (tj. np. tam, gdzie są w danym dniu) daje nam ważne informacje o naszej kolektywnej zmianie, transformacji.

Węzeł Południowy jest tym, co opanowaliśmy na poziomie kolektywnym. Węzeł Północny wzywa nas do nowej przygody.

A gdzie są twoje węzły w twoim Projekcie? Czy może żyjesz zbytnio w swoim Węźle Południowym i unikasz możliwej dla ciebie ekspansji i integracji w Węźle Północnym?

Na swoim wykresie Bodygraf ze strony www.geneticmatrix.com lub www.mybodygraph.com kluczowe Węzły po stronie urodzeniowej - Osobowości i ich Aktywacje, znajdziesz, u góry czarnej kolumny po prawej stronie wykresu przy symbolach ☊ i ☋.

☊ WĘZEŁ PÓŁNOCNY (North Node) Linia geometrii: dokąd zmierzasz, przyszłość

☋ WĘZEŁ POŁUDNIOWY (South Node) Linia geometrii: skąd przychodzisz, przeszłość

https://www.loveyourdesign.com/decoding-the-nodes-in-human-design/ http://www.khaldea.com/rudhyar/astroarticles/interpretlunarnodes.php

Last updated