20-34 - Charyzma

Tutaj ta jedyna w swoim sposobie funkcjonowania 34ta Brama, wzmacnia intuicję, aby mżna było wywnioskować, co dzieje się w tu i teraz. Robi też znacznie więcej. Dodaje swoją moc do tu i teraz. To jest siła napędowa integracji. Jest to bardzo potężna siła, ponieważ jest to jedna z tych Definicji, która tworzy Kanał na Bodygrafie i jednocześnie jest w opzycji na kole na Mandali I-Ching. Ludzi, którzy mają tę Bramę w Słońu / Ziemi lub w Węzłach Księżycowych jest wiele. Są też osoby, które mają tą aktywacje dzięki planetom, chociaż jest to rzadkie. Faktem jest, że Kanał 20-34 jest czymś niezwykle powszechnym. Jest siłą napędową przetrwania. A jednak prawdziwa moc i chwała Kanału 20-34 już dawno minęła. Możesz zobaczyć to w sposobie, w jaki Nie-ja (Fałszywe Ja) manifestując i generując (innymi słowy, Nie-ja, które cierpi na chorobę Manifestora), napotyka większy opór niż ktokolwiek inny. Dawno temu mogło to być bardzo, bardzo imponujące, ale w kontekście jakim żyje się dzisiaj Nie-ja (Fałszywe Ja) tworzy prawdziwy bałagan. A jednak, czystą istotą osoby z Knałem 34-20 jest być zdolnym odpowiedzieć, odpowiedzieć poprzez świadomość w teraźniejszości. To reagowanie poprzez świadomość w teraźniejszości jest mocą, którą osoba z Bramą 34 wnosi do integracji. W tym sensie to jej główna odpowiedzialność. Patrzymy tutaj na dwie różne siły życiowe. Patrzymy na siłę czystego przetrwania - bądź czujny, bądź czujny, bądź czujny - ponieważ tak właśnie jest: "uszy nadstawione, bądź gotowy, bądź świadomy, wszystko może się zdarzyć w każdej chwili". Oto jesteśmy tutaj u progu Krzyża Inkarnacji Niespodziewanego. Tak wygląda życie w każdym momencie, o każdej porze. To jest moc, która jest temu nieodłączna: "teraz, moment obecny, w nim jest to coś, cokolwiek, tu i teraz masz tę niesamowitą moc". Naprawdę nie ma niczego innego poza tym. To prawdziwa akcja pełna siły. Możesz zobaczyć, dlaczego Generatory Manifestujące przechodzą takie męki, wchodząc w drogę Manifestorom, ponieważ zostali mentalnie uwarunkowani, aby myśleć, że muszą zdecydować, jak odpowiedzieć. A potem wkładają swoją energię w to, co myślą, wydaje im się, że powinni robić. A wszystko, co napotykają, to opór. Bo nie szanują mechanizmu odpowiedzi - jest to mechanizm reagowania polegający na podejmowaniu działań tylko w odpowiedzi. Dlatego tak ważne jest, aby osoby z Kanałem 20-34, jako część ich procesu życiowego, znajdowały się w towarzystwie osób, które mogą udzielić im wskazówek. Osób, którym posiadacze Kanału 20-34 mogą odpowiedzieć, a odpowiadanie wzbogaci ich proces.

Last updated