O Human Design

Human Design zwany też Nową Astrologią to system umożliwiający poznanie swojej unikalnej konstrukcji i potencjałów oraz pomagający w życiu obrać właściwą strategię podejmowania decyzji.

To system oparty m.in. na astrologii, który dzięki odpowiedniej wiedzy i przy zachowaniu czujności i świadomości, pozwala dostrzec naturalne organiczne odruchy, wskazówki i informacje płynące z ciała oraz skłonności i tendencje uwarunkowanego umysłu, często podejmującego błędne decyzje.

Kosmologia Human Design traktuje ludzkość („ludzki ul”) i człowieka jako wrażliwy, stale ewoluujący (genetycznie mutujący) organizm w ramach zbiorowych, kolektywnych, aktualnych tendencji, skłonności i postaw. „Mutujemy” jako społeczność i indywidualnie, w ramach sumy zmian, które zachodzą zarówno w naszej globalnej społeczności, w naszych kręgach lokalnych, „plemiennych”, rodzinnych oraz tych, które są konsekwencją decyzji osobistych. U podstaw, na kierunek tej osobistej i zbiorowej ewolucji mają wpływ nasze indywidualne decyzje, nasze osobiste strategie życiowe.

Na nasze zachowanie i decyzje ma również wpływ aktualna „astrologiczna pogoda”. Cykliczne, powtarzalne wpływy będących ciągle w ruchu Słońca, Księżyca, Ziemi i pozostałych bliższych i dalszych planet w naszej konstelacji, które oddziałują na nas podobnie jak na zwierzęta i rośliny, klimat i całą przyrodę. Oddziaływanie to czasami przedstawiane jest jako kosmiczne promieniowanie cząstek lub fal Neutrino "naładowanych" wpływem planet, przez które przechodzą.

Badając zachowanie ludzi przez wiele tysiącleci (czym zajmuje się astrologia), podczas różnych powtarzających się na mapie nieba cykli, można wyłowić pewne prawidłowości, skłonności i tendencje człowieka, związane między innymi z momentem i miejscem jego narodzin. Im więcej i bardziej szczegółowe i obszerne, będą takie badania tym precyzyjniejsze będą wyniki i możliwości ich zastosowań.

Dalej, uwzględniając te wyniki można stworzyć odpowiednią mapę, aby można było się w życiu poruszać z większą gracją i z mniejszym oporem.

Jedną z takich map jest Human Design. Precyzja i dokładność tej mapy pochodzi nie tylko z astrologii, ale z dodatkowych danych i informacji, które otrzymał twórca systemu Ra Uru Hu - Alan (Robert) Krakower, podczas wizji, głosu jakich spontanicznie doświadczył w 1987 roku. Instrukcji, jak połączyć kilka starożytnych systemów, tak aby się dopełniały i aby można było odczytywać z nich informacje ze szczególną precyzją.

Dzięki tym informacjom, możemy odczytać i zobaczyć specyfikę, konstrukcję (design) pojazdu (ciała i umysłu), w jakim przyszło nam żyć oraz obrać odpowiednią strategię nawigacji poprzez życie. Móc w pełni doświadczać życia i być wolnym od pewnych (związanych z osobistą genetyczną konstrukcją) uwarunkowań i tendencji, lub je strategicznie wykorzystać, albo przynajmniej być ich świadomym.

Czy i jak może to zmienić twoje życie? Możesz przekonać się jedynie podejmując eksperyment wykorzystania i zaaplikowania tej wiedzy na co dzień.

Częścią wglądu i wizji Ra Uru Hu było odpowiednie ulokowanie 64 Heksagramów I Ching jako tzw. Bram obok 12 zodiakalnych faz na kole Kosmogramu - astrologicznej mapie urodzeniowej. 64 Heksagramy - sentencje I Ching, symbolicznie podsumowują pewne właściwości natury człowieka w przyrodzie, podobnie jak 12 faz Zodiaku odnosi się do pewnych archetypicznych uniwersalnych postaw człowieka związanych z cyklami w przyrodzie.

Starożytne Heksagramy I’Ching są w systemie Human Design zaaranżowane (na wykresie Bodygraf) w sposób przypominający biologiczny schemat kodu genetycznego, kolistą tablicę 64 kodonów - sekwencji DNA.

Podobnie jak w klasycznej astrologii, analizując układy i pozycje planet i ich procentowe położenie i odpowiednio - „nasilenie” w zodiakalnej fazie, możemy analizować, procentowo, położenie planet w fazie Heksagramu. Dzięki temu stopniując i precyzując jeszcze bardziej wpływy związane z naturą i symboliką jego przesłania. Do takiego astrologicznego odczytu/wykresu, Heksamgramy (Bramy) dodają nie tylko nowych kodów i znaczeń ale i odpowiedniej precyzji. Powstaje dość dokładna mapa i baza danych. Od ogólnych wytycznych właściwej strategii życiowej, po te bardziej szczegółowe związane ze specyficznym przejawianiem się i funkcjonowaniem w różnych dziedzinach życia: otoczenia, zdrowia, motywacji i prosperowania.

Dodatkowo, w systemie Human Design, główne ciała niebieskie układu słonecznego powiązane są z dziewięcioma centralnymi obszarami życia człowieka. Centra te, przypominają system czakr, spotykany w religiach i systemach Wschodu, gdzie każde takie Centrum związane jest z jakimś aspektem przejawiania się i funkcjonowania człowieka i jego organizmu oraz emanuje specyficzną energię. Astrologiczne interakcje pomiędzy planetami i Centrami aktywują lub wzmacniają potencjały i działanie tych Centrów i przypisanych im Bram (Heksagramów).

Wg systemu Human Design współczesny 9-centryczny człowiek ewoluował/mutował z 7-centrycznego(ponad 200 lat temu), a wcześniej z pierwotnego 5-centrycznego(tysiące lat temu) dzięki rozwojowi mowy, języka, myślenia, empatii i współpracy.

Połączenia między Centrami na mandali - wykresie Human Design nawiązują do Sefir - "emanacji" w układzie, łańcuchu wyższych metafizycznych wymiarów i stopni poznania w kabalistycznym Drzewie Życia.

Szczegółowe dane dotyczące osobistej konstrukcji, osobowości i wielu innych aspektów obliczane są z pozycji planet i odpowiednio ich oddziaływania i aktywacji w fazach Heksagramów, co określane jest procentowo i ułamkowo odpowiednio do położenia kątowego danego ciała niebieskiego w zakresie/fazie Bramy/Heksagramu na urodzeniowym, astrologicznym kosmogramie/wykresie - tzw. mandali „Bodygraf”. Pierwsza liczba po przecinku numeru Bramy(Heksagramu) to tzw. Linia która doprecyzowuje i rozróżnia skalę oddziaływania Bramy w dodatkowych zakresach charakteru i kompetencji. Np. w przypadku Bramy 36 będą to zakresy: 1- introspekcji, 2- projekcji, 3- adaptacji, 4- eksternalizacji, 5- uniwersalizacji, 6- przemiany. Dalej we wskazanym zakresie, doprecyzowuje i rozróżnia tzw. Kolor, który może być związany z motywacją: 1- strachu, 2- nadziei, 3- pragnienia, 4- potrzeby, 5- winy, 6- niewinności. Dalej, w ramach danego Koloru, rozróżniamy Ton związany ze środowiskiem zmysłów: 1- bezpieczeństwa, 2- niepewności, 3- działania, 4- kontemplacji, 5- osądu, 6- akceptacji. Następnie w ramach każdego z 6 powyższych Tonów rozróżniamy jeszcze Bazy, podstawy osobowości: 1- reaktywną, 2- integracyjną, 3- obiektywną, 4- progresywną, 5- subiektywną. Dzięki takiemu unikalnemu rozróżnieniu, właściwości i działanie każdej Bramy mogą być określone bardzo dokładnie.

Takie precyzyjne dane można uzyskać w programie komputerowym dostępnym z jovianarchives.com, strony internetowej, głównej, „źródlanej” organizacji zajmującej się spuścizną Ra Uru Hu, która oferuje również autoryzowane warsztaty, szkolenia z podstawowego zakresu wiedzy Human Design oraz zaawansowane studia analityczne, psychologiczne, prozdrowotne, biznesowe na bazie tej wiedzy.

Twórca systemu zaznacza, że do tej bardziej szczegółowej profilowanej wiedzy i obliczeń odnoszących się do poszczególnych dziedzin, najlepsze będą precyzyjne dane urodzeniowe, najlepiej co do minuty i sekundy dokładnie w momencie w którym niemowlę opuściło ciało matki.

Jeśli chodzi o nakreślenie podstawowej strategii i potencjałów według systemu Human Design, oprócz znajomości miejsca urodzin, zwykle wystarczające okazują się dane urodzinowe z dokładnością do około 10 minut.

Last updated