The Right Angle Cross of Consciousness 1 / Prawy Krzyż Świadomości 1 (63/64 | 5/35)

Energia twojego Krzyża jest tutaj, aby zadawać pytania i badać wzorce, aby znaleźć głębsze zrozumienie. Kwestionuje: „Czy wszystko jest w porządku, czy się układa?” Masz motywację do zadawania pytań z logicznej perspektywy, dlaczego znajdujemy się w konkretnym miejscu z określonym problemem lub sytuacją. Twoje pytania wymagają odpowiedzi, które pomogą nam w logicznym uporządkowaniu tego problemu i osiągnięciu postępu.

Last updated