16

Dzięki Bramie 16 możemy przejawić się w świecie jako zapalony krytyk, wykwalifikowany wykonawca Posiadamy wielki entuzjazm i lekkość w stosunku do życia. Musimy utożsamić się z umiejętnością lub umiejętnościami, poświęcić się powtarzaniu wzoru i skupić się na praktyce, aż osiągniemy poziom mistrzostwa, który wykracza poza samą umiejętność i stanie się sztuką. Świat czeka na moment, w którym tancerz stanie się tańcem lub życie stanie się własnym arcydziełem. Szukamy idealnego sposobu na wyrażenie naszej wiedzy. Poszukujemy również źródła materialnego wsparcia, które pozwoli nam skoncentrować się na doskonaleniu naszego talentu, naszej teorii, naszego rozwiązania, abyśmy mogli następnie udostępnić go światu.

Oczekujemy, że ludzie z aktywną Bramką 48 wprowadzą głębię i wymiar do naszych umiejętności, a także odpowiednio pokierują, poprawią i zachęcą do dalszej zdyscyplinowanej praktyki. Bez bramy 48 możemy stać się samokrytyczni i czuć, że nie mamy odpowiedniej głębi.

Last updated