The Left Angle Cross of Cycles 1 / Lewy Krzyż Cykli 1 (53/54 | 42/32)

Przynosisz energię niekończących się cykli. To jest historia ewolucji. Zmiana jest stała i przebiega cyklicznie. Cykle mają segmenty początku, transformacji, dojrzewania i zakończenia, a potem zaczynają się od nowa. Przynosicie wszystkie te energie do przodu. Jesteście tutaj, aby przetrwać i odnieść sukces w radzeniu sobie z powtarzalnymi i ciągle zmieniającymi się cyklami ewolucji.

Last updated