Links

The Right Angle Cross of Eden 1 / Prawy Krzyż Edenu 1 (36/6 | 11/12)

Energia, którą nosisz, polega na wyrzuceniu z Edenu i ponownym odkryciu. Wiele osób na tym krzyżu ożyje i albo poczuje, że zostali wyrzuceni z raju (nieba), albo doświadczy na wczesnym etapie życia, że ​​poczują, że Eden został utracony. Twoja energia zapewnia motywację do poszukiwania własnego Edenu poprzez doświadczenie. To doświadczenie jest naprawdę twoją chęcią pójścia naprzód. Twoim darem jest znalezienie tego kawałka Edenu i pokazanie go światu.