The Right Angle Cross of Eden 1 / Prawy Krzyż Edenu 1 (36/6 | 11/12)

Energia, którą nosisz, polega na byciu wyrzuconym z Edenu i ponownym go odkrywaniu. Wiele osób z tym Krzyżem powróci do życia i albo poczuje, że zostali wyrzuceni z raju (nieba), albo doświadczy we wczesnym etapie życia, poczucia, że Eden został utracony. Twoja energia zapewnia motywację do poszukiwania własnego Edenu poprzez doświadczenie. To doświadczenie jest naprawdę twoją chęcią pójścia naprzód. Twoim darem jest znalezienie tego kawałka Edenu i pokazanie go światu.

Last updated