The Left Angle Cross of Aspiration(Endeavour) 1 / Lewy Krzyż Dążenia 1 (21/48 | 54/53)

Energia twojego Krzyża dotyczy zjednoczenia się, w kontrolowany sposób, aby mogło wydarzyć się coś większego. Dążysz do tego, aby z połączenia mniejszych sił stało się coś wielkiego i złożonego. Ścisła kontrola jest koniecznością, bo inaczej będzie chaos, o który tu nie chodzi.

Last updated