05-15 - Rytm

Jest to Kanał tantryczny, Kanał energii, który nadaje kierunek (Centrum G) sile życiowej (Centrum Sakralne). Kanał Rytmu to energia, którą dzielimy się z wieloma żywymi istotami. To energia rytmu samej natury. Jeśli myślisz o świecie przyrody, ma on wbudowany rytm. Światem przyrody rządzi rytm, cykliczność. Elektryczność i inne wynalazki współczesnego życia wyzwoliły nas od naturalnych rytmów. Ale być może z konsekwencjami, które wpływają na całą ludzkość. Ta energia polega na dostosowaniu ludzkości do natury. Kiedy odchodzimy od naturalnego porządku, ludzkość cierpi. Archetyp tego Kanału błaga nas, abyśmy wykazali się wolną wolą, ale pamiętali, że jesteśmy głęboko przywiązani do świata przyrody. Nie możemy pokonać sił natury. Ludzie z tą energią zwykle mają głębokie połączenie z naturą i zwierzętami i potrzebują tego połączenia, aby znaleźć kierunek dla swojego ducha. Jeśli masz tę energię, wyjście na zewnątrz często pomaga zachować spokój i czystość. Dotyczy to szczególnie dzieci. Osoby z Kanałem 15-5 potrzebują rytmu, aby czuć się bezpiecznie. Rytm kieruje witalną energią sakralną i siłą do pracy. Osoby z tą energią mają również niezwykle dużą aurę i wyróżniają się energetycznie. Zostają zauważeni. Jest to ważne, ponieważ ostatecznie ta energia jest niezbędna dla zrównoważonego rozwoju ludzkości. Ponieważ ta energia jest tak głęboko związana ze wszystkimi ssakami i naturą, ludzie z tą energią mogą często komunikować się ze zwierzętami, używać roślin i ziół, a nawet mogą mieć głęboki związek z królestwem żywiołów. To jest magiczna energia; archetyp wróżek, gnomów i elfów. Osoby obdarzone tą energią są często zagorzałymi działaczami na rzecz środowiska, którzy chcą dostosowywać kolektyw do naturalnego porządku.

Last updated