Juxtaposition Cross of Behavior 1 / Centralny Krzyż Zachowań 1 (10/15 | 18/17)

Twój Krzyż ma energię, by kierować i korygować zachowanie innych. Energia ta obejmuje opinie oceniające proces logiczny i poprawki, aby usprawnić sposób jego wykonywania. Celem jest znalezienie lepszego sposobu robienia rzeczy i przyniesienie większej radości z życia. Jednak zdaj sobie sprawę, że te osoby, które poprawiasz i którym doradzasz, nie zawsze polubią Twoje sugestie. Angażując się w proces naprawczy, pamiętaj o przestrzeganiu swojego typu i strategii Human Design.

Last updated