44

Brama uważności. Energia która spogląda w przeszłość, w dawne wzorce. Determinuje jaka jest następna właściwa akcja do podjęcia. Rezultatem jest świadomość co jest potrzebne, co powinno nastąpić żeby materialne potrzeby zostały zaspokojone.

Last updated