Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
Juxtaposition Cross of Experience 1 / Centralny Krzyż Doświadczenia 1 (35/5 | 22/47)
Masz bardzo specyficzne i niepowtarzalne doświadczenia. Istnieje wewnętrzne pragnienie skupienia się na konkretnym doświadczeniu i pracy nad nim aż do jego zakończenia. Istnieje ogromne oczekiwanie na wynik i możesz być rozczarowany, ponieważ nie było sposobu, aby doświadczenie dorównało takiemu nagromadzeniu. Ważne jest, abyś podążał za swoim typem i strategią Human Design, więc idź naprzód podążając za doświadczeniami, które są dla Ciebie odpowiednie.
Copy link