Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Left Angle Cross of Devotion(Dedication) 1 / Lewy krzyż poświęcenia 1 (23/43 | 30/29)
W Twoim Krzyżu jest dążenie do ciągłego dostarczania tych samych wyjaśnień. Ten krzyż jest doskonałą podstawą do nauczania. Poprzez nauczanie możesz zaspokoić palące pragnienie powtarzania w kółko tego samego, być może z czasem wyjaśniając swoje przesłanie poprzez jego powtórzenie. Poświęcenie, które musisz wyjaśnić, jest darem, który wnosisz w to życie.
Copy link