Juxtaposition Cross of Intuition 1 / Centralny Krzyż Intuicji 1 (57/51 | 62/61)

Masz intuicyjną umiejętność, ale zgodnie z projektem prawdopodobnie nie będziesz często głosić tej umiejętności. Masz talent, by czytać innych i wiedzieć, co jest dla nich dobre, a co złe. Użyj swojego typu i strategii Human Design, aby wybiórczo wyrazić swoją wiedzę. Takie podejście jest sposobem, w jaki zostaniesz wysłuchany, abyś mógł pożyczyć swój dar światu.

Last updated