The Left Angle Cross of Confrontation 1 / Lewy Krzyż Konfrontacji 1 (45/26 | 36/6)

Jest to energia, która ma pochodzić z zewnątrz i przejąć kontrolę nad tym, co słusznie należy do Ciebie. W społeczeństwie i biznesie zawsze będzie zarządzanie lub kontrola, które z czasem ulegną stagnacji. Ten Krzyż jest tutaj, aby wstrząsnąć, zwykle z zewnątrz. Podobnie jak korporacyjny raider, który przychodzi, aby zoptymalizować elementy dużej firmy, jest to energia do przejęcia kontroli i doprowadzenia do bardziej usprawnionej i opłacalnej konfiguracji. Nie chodzi tylko o rząd lub biznes, ta siła będzie obowiązywać w twoim życiu osobistym lub społeczności. Prawdziwym napędem jest tutaj moc i kontrola.

Last updated