Juxtaposition Cross of Principles 1 / Centralny Krzyż Zasad 1 (49/4 | 14/8)

Wasz Krzyż niesie energię stojącą na zasadach. Niesie też energię rewolucji lub zmiany. Masz fundamentalne pragnienie, by bronić tego, co słuszne, zwłaszcza praw człowieka. Głównym tematem jest dostarczanie lub zdobywanie pożywienia, ponieważ musimy mieć pożywienie, aby się wyżywić. Uświadom sobie, że możesz wyprzedzać swój czas i być namiętnym, zanim reszta kolektywu rozpozna zagrożenie lub problem, który tak wyraźnie widzisz.

Last updated