15

Akceptacja ekstremalnych zachowań. Brama 15 to miłość do ludzkości. Potrafi zaakceptować i znaleźć w sobie miejsce dla pełnego spektrum ludzkich zachowań. Brak ustalonego wzorca gwarantuje, że każdy z nas może wnieść swój wkład w różnorodne sposoby istnienia miłości na świecie. Miłość w Bramie 15 nie dotyczy tego, jak łączymy się z innymi, ale raczej tego, jak rzutujemy na świat transpersonalną miłość wobec różnorodności ludzkości. Zaczyna się od kochania naszych własnych skrajnych rytmów; na przykład zaakceptowanie faktu spania dziesięć godzin jednej nocy i dwie godziny następnej. Ci, którzy niosą tę Bramę, są w stanie zaakceptować skrajności innych ludzi bez osądzania, wnosząc w ten sposób różnorodność do strumienia życia. Ich magnetyzm aury jest wzmocniony, co przyciąga do nich ludzi i nasze uznanie dla różnorodności. Kierując się naszym Autorytetem, Brama 15 zwiększa nasz potencjał wpływania na to, jak ekstremalne rytmy lub wzorce są akcetowane oraz jak są zrównoważone i zintegrowane w ramach Kolektywu. Rozumiejąc i akceptując różnorodne i przeciwstawne tempa, które są częścią ludzkości, w pełni przyjmujemy i promujemy dla nas wszystkich, co to znaczy być człowiekiem.

Bez zdyscyplinowanego i ustalonego rytmu aktywowanej Bramy 5 może się okazać, że nasze własne, stale zmieniające się rytmy powodują, że tracimy skupienie, którego potrzebujemy, aby osiągnąć mistrzostwo w jakiejś dziedzinie naszego życia.

Last updated