Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Left Angle Cross of Limitation 2 / Lewy Krzyż Ograniczenia 2 (32/42 | 56/60)
Twój Krzyż ma energię poznania ograniczeń, aby przetrwać lub osiągnąć ochronę. Opiera się na energii, która jest przerażająca i czasami może mówić w kategoriach, że nie ma sensu próbować. Twój dar polega na tym, że możesz zidentyfikować i przekazać informacje o ograniczeniach, które są potrzebne do odniesienia sukcesu. Twoim obowiązkiem jest to, że w przypadku dwoistości straszna strona może być silna i przejąć kontrolę i może doprowadzić do depresji ciebie lub innych. Staraj się, aby Twój sposób myślenia był pozytywny!
Copy link