57

Brama Intuicyjnego Wglądu. Daje dostęp do konsekwentnej energii do doświadczania intuicji i poznania poza fizyczną rzeczywistością. Może mieć trudność z uzyskaniem czystości wizji. Ponieważ Brama ta jest podłączona i świadoma bezpośredniej rzeczywistości wokół, może wyczuć co nadchodzi i wprowadzić poczucie strachu o przyszłość. Jest to Brama łącząca z prawym uchem i dobrym słuchem, osoba z tą Bramą jest prawdopodobnie wrażliwa na dźwięk. Może odczytywać wiele informacji z tonu mówiącej osoby.

Ze swoją jasnością intuicyjnego wglądu, Brama 57 może przeniknąć do jądra jednostki w teraźniejszości. Mamy tutaj głębokie wewnętrzne dostrojenie do dźwięku, które jest stale wyczulone na wibracje pochodzące z naszego fizycznego, emocjonalnego i psychicznego środowiska. Nasza intuicja chwila po chwili rejestruje poczucie, co jest dla nas bezpieczne, zdrowe i dobre, a co nie. Brama 57 to Brama prawego ucha. Jeśli chcemy usłyszeć, co ktoś naprawdę do nas mówi, słuchaj intuicyjnie dostrojonym prawym uchem. Musimy być czujni i skoncentrowani w teraźniejszości, aby usłyszeć wiadomości z naszej intuicji, w przeciwnym razie informacje, które otrzymujemy dla przetrwania, mogą zostać zignorowane. Czasami możemy wydawać się głusi dla innych lub być oskarżani o wybiórcze słuchanie tego, co mają do powiedzenia, ale nasza intuicja jest naszym jedynym przewodnikiem w określaniu, jakie jest idealne zachowanie, które zapewni nam dobre samopoczucie i zdrowie. Jedynym sposobem na złagodzenie naszych obaw o przyszłość jest zwrócenie szczególnej uwagi na nasze instynktowne przeczucia, na ten mały głosik, który przemawia tylko raz i cicho, i kiedy natychmiast reagujemy na te przeczucia.

Last updated