Plemienne (Tribal)

Obwody Plemienne

Osoby z przewagą Bram i Kanałów w Obwodach Plemiennych skupiają się na rodzinie, przyjaciołach i społeczności . Ten obwód zawiera energię do miłości i wojny, seksu i prokreacji, praw i zasad, interesów i umów, a także tworzenia i zarządzania zasobami. Jeśli nosisz te energie, przedkładasz dobro rodziny / plemienia ponad własne potrzeby i pragnienia. Znajduje się tutaj energia emocjonalna, a także troska i wychowanie, a ty będziesz miał tendencję do bycia bardzo "dotykowym" i demonstracyjnym. Lubisz dotykać, przytulać i być częścią rodziny i społeczności.

Energia Indywidualna ma na ciebie głęboki wpływ i podzielisz się ze swoim plemieniem wszelkimi Indywidualnymi innowacjami w myśleniu lub technologii, które twoim zdaniem mogą pomóc twojemu plemieniu przetrwać lub osiągnąć postęp. Plemię naturalnie przyjmie te innowacje, które okażą się „adaptacyjne”, co będzie oznaczać, że dostrzegły wartość. To decydujący drugi krok w procesie ewolucji człowieka.

Obwody Ego i Obrony

Obwody Plemienne mają dwa obwody podrzędne: Obwód Ego i Obwód Obrony.

Obwód Ego zawiera energie dla umów i małżeństwa, biznesu i społeczności, a także zarządzania i udostępniania zasobów.

Obwód Obrony jest energią dla prokreacji, "podnoszenia" i edukacji dzieci, prowadzenia wojny i zawierania pokoju, oraz generowania i ochrony zasobów potrzebnych dla rodziny / plemienia. To potężna energia, która przeczy logice i rozumowi - jest bardzo pierwotna.

Obwód Obrony tworzą dwa kanały 54-27; 59-6. Obwód Ego tworzą Kanały 45-21; 26-44; 32-54; 19-49; 37-40;

Last updated