31

Brama 31 ma mieć wpływ. Przywództwo kolektywne jest kolegialne, a nie hierarchiczne. Daje wizję nowego kierunku i pokazuje innym, jak go osiągnąć i tam dojść, zamiast robić to za nich. 31 Brama manifestuje swój potencjał wpływu werbalnego poprzez wybory. Kiedy pieniądze są energią używaną do przeniesienia człowieka na pozycję władzy, zamiast zgodnej woli ludzi, wtedy ogólna zdolność Kolektywu do zapewnienia przyszłości ludzkości łatwo ulega wypaczeniu. Nasz głos przez 31 Bramę „prowadzę” nie jest słyszalny, dopóki nie zostanie poparty energią większości. To ludzie muszą działać zgodnie z tym, co mówi nasz głos.

Wpływ naszej wizji na społeczeństwo nie zostanie przeniesiony ani odczuty bez energii Kolektywu, która przeniesie go w sferę publiczną. Nasze kierownictwo, przewodnictwo musi brać pod uwagę pragnienia naszych zwolenników i dbać o dobro ogółu. „Prowadzę” oznacza wpływanie na innych, na dobre lub na złe, poprzez skuteczne przekazywanie im do realizacji naszej wizji nowego i godnego sprawdzenia wzorca. Bez aktywowanej Bramy 7 możemy wydawać się tylko pustym głosem.

Last updated