Profile 2/5 i 5/2

Pustelnik/Heretyk i Heretyk/Pustelnik (Guru/Posłaniec i Posłaniec/Guru)

„Czy to iluzja czy izolacja?”

Profile 2/5 i 5/2 mogą dać osobowości magnetyczne, o urzekających właściwości. Chociaż może to przyciągnąć innych, może również wywołać odczucie ciężaru, presji, związanej z projekcją osoby z piątka w profilu. Ostatecznie osoby o profilu 2/5 i 5/2 będą musiały uciec od presji i uwolnić się od takiej energii. Przyjrzyjmy się wpływom takiej kombinacji liczb w profilu.

Osoby z piątką rzutują energię, projektują ją wewnętrznie, jednocześnie są zorientowane na patrzenie na zewnątrz, obserwowanie i chęć interakcji z innymi. Rezultat tej projekcji do wewnątrz i widoku na zewnątrz tworzy magnetyczny wir, i przyciąga innych ludzi, którzy są zainteresowani, chcą zobaczyć, o co chodzi. jednak jest to projekcja, a cechy zawarte w projekcji nie zawsze są rzeczywiste lub istotne. Jest tutaj możliwość interpretacji i dostrzeżenia, co jest iluzją. Inni często szybko zakładają, o co naprawdę chodzi i jaka jest osoba z piątką w profilu. Ale tej szybkiej ocenie brakuje głębi i z czasem może pojawić się zdziwienie, gdy osoba z piątką w profilu nie pasuje do założenia. Taka sytuacja, interakcja może wywołać presję u osoby z piątką w profilu, która wycofa się żeby uniknąć tego typu oceny.

Dwójka w profilu jest związana z Pustelnikiem, więc tu również istnieje potrzeba wycofania. Nie jest jednak napędzana presją lecz potrzebą samotnego czasu na asymilację. Cokolwiek napotyka osoba z dwójką w profilu, niezależnie od tego, czy jest to nowa wiedza, osobiste interakcje czy fizyczne opanowanie nowej umiejętności, potrzebuje ona czasu lub samotności, aby zintegrować nowe informacje czy doświadczenie. Ale osoba z dwójką w profilu również tworzy projekcję energii wychodzącej na zewnątrz. W połączeniu z wewnętrzną orientacją dwójki, ta energia działa jak latarnia morska, która przyciąga innych. Wychodzi też tak, że osoby z dwójką w profilu dostają zaproszenia do wyjścia i „do gry”.

Ze względu na wzajemne oddziaływanie projekcji, przyciąganie magnetyczne innych, presję bycia samemu i potrzebę asymilacji, 2/5 i 5/2 to istoty społeczne, ale ich poznanie może zająć trochę czasu. Można rzec, że "cebulę trzeba obrać", żeby wniknąć głębiej.

Last updated