Sakralny (Sacral Authority)

By podejmować właściwe decyzje potrzebujesz spontanicznie odpowiedzieć na sygnały płynące z otoczenia w każdej chwili, w której potrzebujesz stale się zanurzać i poddawać się jej. Potrzebujesz nieustannie dostrajać się do chwili i ufać sobie. Nie potrzebujesz szukać swojej wewnętrznej prawdy. To prawda znajduje Ciebie. Twoja prawda objawia się też jako wewnętrzny sygnał w ciele z trzewi mówiący „Aha!” lub „Eee..” Z czasem poznajesz swój Autorytet i uczysz się go słuchać, uczysz się odpowiadać.

Taki Autorytet na wykresie wskazuje zakolorowane (zdefiniowane - połączone Kanałem) Centrum Sakralne przy białym, niezakolorowanym (niezdefiniowanym - niepołączonym Kanałem) Centrum Emocjonalnym.

Last updated