Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
Left Angle Cross of Individualism 2 / Lewy Krzyż Indywidualizmu 2 (38/39 | 57/51)
Twój Krzyż niesie energię, która prowokuje innych i tworzy napięcie. Poprzez prowokację wywołujesz napięcie w innych wokół siebie. Sytuacje mogą czasami się nagrzewać, ponieważ ludzie będą cię rozładowywać. Energicznie jednak jesteś na to gotowy i nie wydaje się to ci przeszkadzać. To, co robisz, to zmuszanie ich do zajęcia stanowiska i usprawiedliwianie go. Prawdopodobnie nawet nie wiesz, że to robisz, ale twoja energia daje ludziom trochę bodźca tu czy tam, a potem nagle się podniecają. Poprzez ten taniec jesteś tutaj, aby pobudzić ludzi do działania, wypuścić ich emocje i zmusić ich do znalezienia sensu w swoim życiu.
Copy link