The Left Angle Cross of Obscuration 2 / Lewy Krzyż Zaciemnienia 2 (61/62 | 50/3)

Nosisz energię, aby skupić się na rzeczach, identyfikując aspekty i nadając im nazwy. Mogą to być przedmioty, koncepcje lub sposoby życia. Jesteście tutaj, aby wnieść fundament do rzeczy, nadając im nazwy, aby mogły zostać omówione przez kolektyw. Ten krzyż ma na celu pomóc skupić się na rzeczach i koncepcjach, aby można było przeprowadzić logiczną ocenę / dyskusję.

Last updated