10-20 - Przebudzenie

Chodzi o transformację i miłość własną. Jest to energia duchowego przebudzenia, wzmocnienia i miłości do siebie, która może zainspirować i wzmocnić innych. Tutaj wiedzą o oświeceniu i miłości własnej można się podzielić tylko w odpowiedzi - odpowiadając. Udostępnianie jej, dzielenie się przez inicjowanie (a nie odpowiadając) będzie ignorowane lub postrzegane krytycznie. Właściwe użycie tej energi będzie dawało siłę, a nieprawidłowe - będzie osłabiać.

Last updated